Tinemeieriet Øst


Expo Nova har i samarbeide med LOGG arkitektur og interiørarkitekt Anne Kristine Kleppan levert møbler til arbeidsplasser og sosiale soner til Tinemeiereiet Øst. Hoveddelen av leveransen består av møbler fra Djob og Montana til arbeidsplasser og møterom. I tillegg er det blant annet levert møbler fra Vitra og Arper. I prosjektet ble det lagt stor vekt på å integrere tilstrekkelig med oppbevaringskapasitet til hver arbeidsplass. Dette har medført at arbeidssonene, også etter flere års bruk, ser svært ryddige ut.