Telenor

Leveransen av møbler til fellesarealer i Telenors hovedkontor på Fornebu, i 2001-02, er den største leveransen vi har stått for. Vi har senere også levert møbler til flere oppgraderingsprosjekter i bygget. I forbindelse med et pilotprosjekt for åpne atrier har vi samarbeidet med Telenors og Romlaboratoriets interiørarkitekter og levert møbler og belysning fra bla. B&B Italia, Vitra, Roche Bobois m.fl.. Området, som nå består av både møtesoner, stille soner og sosiale soner, er betydelig mer i bruk etter endringen, og har samtidig skapt et samlings-punkt for de nærliggende arbeidsplassene og en fargerik oase i bygget.