DET ER ROM FOR Å TENKE MILJØ I EXPO NOVA

DET ER ROM FOR Å TENKE MILJØ I EXPO NOVA

Det finnes et rom som er enda viktigere enn de rommene vi i Expo Nova fyller med møbler og belysning. Vi tenker på det fellesrommet vi alle deler, nemlig kloden vår. Det er rom for å tenke miljø i Expo Nova. Vi er medlemmer av Grønt Punkt Norge og Renas, og samtlige av våre leverandører skal kunne dokumentere at arbeidet i deres fabrikker foregår i henhold til ILOs konvensjoner og FNs tipunktsprogram.
 

Grønt Punkt Norge
I Expo Nova er vi medlem av Grønt Punkt Norge. Dette innebærer kort sagt at vi tar miljøansvar for alle den emballasje våre møbler omgir seg med når de kommer inn til vårt lager. Vi returnerer og kildesorterer alt vårt avfall, og har egen returordning for vanlig avfall og emballasje via RagnaSells som og er ISO14001 sertifisert.  

Alle våre produsenter jobber aktivt med å forbedre sin innsats i forhold til påvirkning på miljøet, og langt på vei de fleste er ISO-14001, EMAS (2), Green Guard sertifisert eller Svane merket, eller har tilsvarende merkeordninger på sine produkter. I Expo Nova har vi et spesielt fokus på å tilby tidløse møbler i moderne design. Kombinasjonen av tidløshet og høy kvalitet gir meget lang levetid. Vi mener levetid er en betydelig undervurdert faktor i evaluering av produkters miljøpåvirkning. Vi har likeledes fokus på kontroll av produsenter vedr bruk av trevirke som er fremstilt bærekraftig, og vi etterspør konsekvent sertifisering for trevirke. Videre innhenter vi dokumentasjon fra våre leverandører vedr forkrommingsprosesser, med særskilt fokus på at dette skjer i lukkede «sirkler».

RENAS
Expo Nova er medlem av RENAS for retur av alt elektrisk avfall. Renas er landets ledende EE-returselskap.