Forsvarets Ledelsesbygg, Akershus

Expo Nova har, etter spesifikasjon fra Jarmund/Viksnæs arkitekter, ØKAW og  Studio Appelong, levert møbler til arbeidssoner, sosiale soner og møterom i Forsvarets Ledelsesbygg på Akershus festning. Det er blant annet levert møbler fra Wilkhahn, L.K. Hjelle, Unifor, Cappellini m.fl.